Partneri

Ďakujeme všetkým našim partnerom:

– Urbárska a pasienková spoločnosť Hronská Breznica

– OBEC Hronská Breznica

Letisko Sliač

– Nadácia EKOPOLIS

– Klub slovenských turistov

Taktiež veľká vďaka patrí našim podporovateľom, zoznam ktorých je u tajomníka združenia.