Relácia o našom združení v Rádiu

Využili sme možnosť prezentovať sa v Rádiu LUMEN. V rámci relácie Karmel bol odvysielaný príspevok v jednu nedeľu (16.2.2020) večer. Frekvencia rádia je 102,9 MHz pre BB, ZV a okolie.

Relácia je aj na internete pod názvom: Kde je vôľa, tam je cesta – o zveľaďovaní pamiatok a ďalších aktivitách v Hronskej Breznici. Tu je link na jej vypočutie:
https://www.lumen.sk/archiv-play/119728
Je to propagácia našej práce, ako aj samotnej obce Hronská Breznica!