Kto sme

DEMIAN je občianskym združením aktívnych ľudí v Hronskej Breznici v okrese Zvolen, ktoré vzniklo zápisom v príslušnom registri v roku 2012.

Našim hlavným cieľom je zveľaďovanie životného prostredia v obci, zachovávanie kultúrnych tradícií, pamiatok v obci a jej najbližšom okolí, organizovanie rôznych kultúrnych, spoločenských a športových podujatí.

Touto činnosťou chceme dosiahnuť rozvoj voľnočasových aktivít ľudí a zlepšovanie kvality života v obci.