Partneri

Ďakujeme všetkým našim partnerom:

– Urbárska a pasienková spoločnosť Hronská Breznica

– OBEC Hronská Breznica

PP Trend s. r. o. 

– Klub slovenských turistov

– nadácia EKOPOLIS   

– nadácia EPH

Taktiež veľká vďaka patrí našim podporovateľom, zoznam ktorých je u tajomníka združenia.