Prístrešok nad studničkou vymenený

V jeden aprílový krásny deň sme si dali tú námahu, že sme vymenili pôvodný prístrešok nad demianskou studničkou za nový.

Neudialo sa to až tak samozrejme. Po dlhých týždňoch plánovania a príprav, samotného zhotovenia prístrešku a jeho impregnovania bolo potrebné dopraviť a osadiť prístrešok, aby slúžil ďalšie roky. Okrem toho sme vymenili odtokovú hadicu zo studničky za novú, ktorú snáď už nebude tak ľahké upchať a znefunkčniť.

Veľká vďaka všetkým zainteresovaným chlapcom, brigádnikom a taktiež tým, ktorí robili potrebné zázemie z opodiaľ. Viac fotiek z brigády – zas v galérii.

Poukázanie podielu z daní

Minulý rok ste nám mnohí poukázali 2% z vašich daní. Za to Vám patrí veľké ĎAKUJEME! Použili sme ich na nákup materiálu a PHM pri udržiavacích prácach okolia sochy Janka Nepomuckého, priestoru Trate Mládeže, ako aj na údržbu chodníka na vyhliadku, tiež na športové akcie.

Ak sa tak rozhodnete aj tento rok – tlačivo na poukázanie podielu z daní za rok 2023 pripájame.

Postup_ako_darovať_2%

Vyhlásenie_za_2023.pdf

Čistenie okolia sochy

V jednu februárovú sobotu sme uskutočnili brigádu pri soche sv. J. Nepomuckého.

Konkrétne – vysekávali, vypilovali sme okolie od náletových drevín, ktoré sa po siedmich rokoch po inštalovaní sochy nachádzali v jej okolí, odhrabali sme prebytočné lístie a nainštalovalo sa nové tabuľkové označenie sochy s popisom.

Všetkým zúčastneným patrí veľká vďaka za kus dobre vykonanej práce. (viac fotiek – v galérii).

Brigáda

V jeden slnečný júlový deň sa Hronšťania zas raz dokázali spojiť pre peknú vec. Uskutočnili brigádu, na očistení nápisu „Trať Mládeže“ z roku 1949 na kopci Mertanec. Práca to bola namáhavá, nakoľko sa nápis neudržiaval už niekoľko rokov. Po práci ich čakal výborný guľáš a občerstvenie, ktoré pripravili naši dôchodcovia. Pri pivku či kofole sa rozobrali rôzne témy a ako povedala hostiteľka Alenka: akcia sa vydarila. Veľká vďaka všetkým, čo priložili ruku k dielu! (Viac foto – pozri galériu).

Akcia sa vydarila

V druhú májovú nedeľu sa uskutočnilo už tradičné turisticko spoločenské podujatie – 11. ročník Výstupu na Demian. Pri rekordnej účasti a krásnom počasí môžeme hovoriť o úspešnej a vydarenej akcii. O tom svedčia mnohé ďakovné a spokojné reakcie mnohých zúčastnených. Sme radi, že aj takto vieme propagovať Hronskú Breznicu a jej okolie! (Viac obrázkov v „galérii“)

V obci pribudol Maco.

Na náučnom chodníku sme umiestnili dreveného medveďa. Hlavne malým návštevníkom to môže ozvláštniť cestičku na Demian. Zároveň sa toto miesto, kde stojí socha Maca, môže stať oddychovým aj pre všetkých, ktorí si chcú vychutnať pohľad na obec z vyvýšeného miesta napríklad cestou na, alebo z cintorína. Radi by sme boli, aby tam totiž časom pribudla aj oddychová lavička. Veríme, že sa socha Maca bude páčiť. Viac fotiek z brigády – viď Galéria.